Din varukorg är tom

Filmkatalog

Barnkonventionen - Joëllas rätt till hälsovård

Elvaårige Joëlla är en livfull flicka som har sjukdomen FAS. Joëllas sjukdom beror på att hennes mamma drack för mycket alkohol när hon var gravid. Det har gjort att Joëllas har svårt att koncentrera sig och minnas vad hon har pluggat. Joëlla behöver också hjälp att träna på sociala situationer så att det blir lättare med vänner. ? Barnkonventionens artikel nummer 24: Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Det är vad denna serie handlar om. Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Serien visar hur barnkonventionen på olika sätt berör barn på vårt jordklot.

Liknande filmer