Din varukorg är tom

Filmkatalog

Stadsgeografi - urbanisering och segregation

Urbanisering är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Demografisk urbanisering innebär dels ett tillstånd - antal människor i stad och på landsbygd, dels en dynamisk process - ökning av antal människor i städer. Ytterligare dimensioner är stadsförtätning och fysionomisk urbanisering. Funktionell urbanisering syftar på nya funktioner i en stad som till exempel industrialisering. Social urbanisering beskriver acceptansen och utbredningen av olika social-, boende-, livsstil- och näringslivsformer. Segregation innebär det rumsliga åtskiljandet av sociala grupper i städer och är både ett tillstånd och en dynamisk process. Historiskt levde och arbetade människor i Europa redan på medeltiden i olika bestämda områden i städerna på grund av stånds- och yrkestillhörighet. I dag kan segregation ofta bero på socioekonomiska faktorer, ålder och etnisk tillhörighet. Filmen är indelad i kapitel: 1. Urbanisering (00:00 till 09:24) 2. Segregation (09:24 till 19:31) 3. Processer mellan städer och dess omland (19:31 till 28:59)

Liknande filmer