Din varukorg är tom

Filmkatalog

Förnybar energi

Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. Idag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och kärnklyvning till förmån för förnybara energikällor. Till år 2050 är målet att 50% av primärenergiförbrukningen ska täckas av förnybara energikällor. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 1. Bioenergi (00:00-06:57) 2. Geoenergi (06:57-11:30) 3. Solenergi (11:30-16:36) 4. Vattenkraft (16:36-22:44) 5. Vindkraft (22:44-27:19)

Liknande filmer