Din varukorg är tom

Filmkatalog

Energin i kemiska reaktioner

Kemiska förändringar pågår ständigt omkring oss och inne i våra kroppar. När en kemisk förändring inträffar bildas nya ämnen och energi omvandlas. Filmen förklarar energiprincipen och ger exempel på hur energi kan omvandlas. Den förklarar begrepp som entalpi, kalorimetri, rörelseenergi, kilojoule, aktiveringsenergi, lägesenergi, reaktionsmekanism och bindningsentalpi. Du får lära dig skillnaden mellan en endoterm och exoterm reaktion, samt de tre typerna av elementarreaktioner (monomolekylära, bimolekylära och trimolekylära). Dessutom ges exempel på olika beräkningsformler som kan användas. Filmen är indelad i fem avsnitt som kan användas separat i undervisningen: 1. Kemiska reaktioner och energi 2. Aktiveringsenergi och produktbildning 3. Reaktionsentalpi 4. Termokemiska ekvationer och Hess lag 5. Specifik värmekapacitet och kalorimetri

Liknande filmer